ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Превръщаме в  реалност  и най-смелите решения

Превръщаме в  реалност най-смелите дизайнерски и архитектурни решения за настилки, алеи, паркови композиции, тротоари и площади, терасиране на терени, оформяне на пътеки и площадки.  Изграждаме детски площадки, съобразени и сертифицирани по Евро-образец и изисквания.  Работим както с естествените камъни - гранит, гнайс, мрамор и други, така и с широкия спектър на вибропресованите бетонни плочи, павета, бордюри.  Наред с цялостното асфалтиране на алеи и площадки извършваме и ремонтно-възстановителни дейности (кръпки) по асфалтова и паважна пътна мрежа.  Превръщаме и най-стръмния терен в равни приветливи и обезопасени тераси. Изплитаме и интегрираме габиони –оформени естетично, но не за сметка на основните им характеристики.