СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Механизирано и ръчно почистване на сняг

Извършваме снегопочистване на публични и частни терени, пътища, малки улици, тротоари, детски и спортни площадки, алеи, паркове, училища, детски градини, паркинги и други. Със специализирана техника почистваме сняг от труднодостъпни места.