ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Превръщаме в  реалност най-смелите дизайнерски и архитектурни решения.

ДРЕНАЖ И ВОДЕН ЦИКЪЛ

Изграждане на дренажи.  Строителство на обекти от водния цикъл

ИНДУСТРИАЛНО РАЗРУШАВАНЕ

Професионално разбиване на бетон и бетонни стени.  Извозване на отпадъка

КЪРТЕНЕ

Разбиване на бетон и бетонови съоръжения. Извозване на отпадъка

МИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ

Подходящи за  строително-ремонтни дейности както в инфраструктурно и жилищното строителство, така и в земеделието

МИНИ ТЕХНИКА

Изключително компактни и практични за градски условия 

ДИАМАНТЕНО РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ

Висока точност на рязане, минимални разходи за дообработване

РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ

Рязане и демонтаж на всички видове конструкции и съоръжения

ПЪТИЩА, ПАРКОВЕ, АЛЕИ

Основен и частичен ремонт на асфалтово покритие на пътна мрежа, паркове, алеи

ПРОЕКТИРАНЕ НА ГРАДИНИ, 
ДВОРОВЕ, ПЛОЩАДКИ

Проектиране, озеленяване и поддръжка

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Механизирано и ръчно почистване на сняг

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Свържете се с нас и заявете своето желание за допълнителна услуга