ПЪТИЩА, ПАРКОВЕ, АЛЕИ

Основен и частичен ремонт на асфалтово покритие на пътна мрежа, паркове, алеи

Частични преасфалтирания, направа "кръпки" и корекции по пътна мрежа и асфалтови площи. 
Изграждане и асфалтиране на площадки, алеи, малки улици.