МИНИ ТЕХНИКА

Изключително компактна и практична за градски условия техника


 

Често пъти се налагат разрушителни и изкопни дейности на затворени или ограничени по обем пространства и тогава идва на помощ незаменимата специализирана мини техника. Компактни и в същото време мощни хидрочукове способстват за ефективно премахване на стени, настилки, плочи и други стоманобетонни елементи. Тези съоръжения се монтират на мини багери и мини челни товарачи (т.нар. бобкати), но и в този аспект разполагаме с ръчни хидравлични станции –особено подходящи за места с ограничен достъп или носимост. Пъргави и тихи, мини техниките разчистват с невероятна бързина и прецизност, донасят материали до недостъпни за друга техника места с бързи темпове и големи обеми.