МИНИ МЕХАНИЗАЦИЯ

Подходящи за  строително-ремонтни дейности в инфраструктурно и жилищно строителство, както и в земеделието

 

Мини механизацията позволява  с хирургическа точност и прецизност да се изпълнят различни видове строителни дейности. 

Широката гама прикачен инвентар спомага за реализацията на редица задачи, спестявайки много ръчен труд и време.  Подходящи за леки изкопни дейности за прокарване или подмяна на канали, ремонт на алеи, тротоари и други. Изключително практични в градски условия поради малките габарити.