РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ

Рязане и демонтаж на всички видове конструкции и съоръжения

Освен традиционно газопламъчно рязане на метал и механично с бензинови триони на дърва, предлагаме редица други способи за демонтаж - диамантено рязане и пробиване на стоманобетонни елементи, механично рязане на метал,  рязане посредством хидравлична ножица. За демонтажно-монтажни дейности на различни височини разполагаме със специализирани подемни съоръжения (подемници, авто-вишки, скелетно оборудване, други).