ПРОЕКТИРАНЕ НА ГРАДИНИ, 
ДВОРОВЕ, ПЛОЩАДКИ

Ландшафтно проектиране, озеляняване и поддръжка

Проектираме, изграждаме и поддържаме красиви и функционални терени, частни и обществени зелени пространства и площи. Изграждаме детски и спортни площадки. Работим съвместно с озеленителни фирми, на чието качество изцяло можем да се доверим.  В услугите ни са включени почистване на терени от храсти, косене на трева, рязане и кастрене на дървета.