ДРЕНАЖ И ВОДЕН ЦИКЪЛ

Изграждане на дренажи. 

Строителство на обекти от водния цикъл

Отводнителни канали и системи, дренаж - изключително важни съоръжения, които не се набиват на очи и често пъти не се забелязват, но без тях освен комфорта се нарушават и компрометират основите на сградите,пътища, алеи, вертикални планировки и други. Изпълняваме цялата гама от този вид строителство, като често предлагаме на клиентите и прилагаме нестандартни решения и изпълнение, в зависимост от индивидуалната особеност на терена, разположението и комуникацията с други подобни съоръжения.