ДИАМАНТЕНО РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ

Висока точност на рязане, минимални разходи за дообработване


 

Диамантеното рязане и пробиване осигуряват прецизност в оформяне на отворите, избягване на вибрациите, намаляващи якостните качества на стоманобетона, отсъствие на прах при обработка на отворите.

- Диамантено пробиване на отвори в стоманобетон от Ø 12 до Ø 500;

- Диамантено рязане на стоманобетон в стени и подове с диамантени дискове от 100 мм до 500 мм;

- Диамантено рязане на фундаменти, греди  и колони със система за рязане  с диамантено въже без ограничение на дебелината;

Специално анкериране (укрепване). Закрепване на арматура при връзки стар-нов бетон, извършване на тежки и леки закрепвания с висока степен на сигурност и използване на инжекционна техника и лепящи анкери за всякакъв вид основи.