КЪРТЕНЕ

Разбиване на бетон и бетонови съоръжения. Извозване на отпадъка

 

Квалифицирани служители от отдел Разрушаване извършват бързо и безопасно тази услуга. Разрушаване на преградни стени, отваряне на отвори в бетон, тухла, събаряне на тухлени и гипсокартонени стени. Демонтаж на подови настилки. Демонтаж на покриви и подпокривни конструкции от бетон, дърво и др. Цялостна подготовка на жилището  или сградата за ремонт. Извършване на всички видове земекопни услуги на ръка. От изкопи на траншеи до септични ями. Събиране на отпадъците и извозване до сметище след приключване на дейността.